‘Eén van mijn teamleden functioneert niet goed. Hij komt zijn afspraken niet na en in zijn privéleven speelt van alles. Ik vind dat de rest van mijn team daar niet professioneel op reageert. Zij hebben geen begrip voor de situatie, gaan niet in gesprek en lossen het samen niet op.

Onprofessioneel in mijn ogen. Ze werken niet goed samen als er iets met iemand aan de hand is. Hoe kan ik daar effectief op reageren?’

Aan het woord is een leidinggevende van een team docenten. Ze wil haar team meer loslaten, maar worstelt met het gedrag van de teamleden. Hoe kan ze dit nu handig aanpakken, zodat ze het vertrouwen voelt om het team los te laten?

Veel leiders worstelen met deze vraag. Ze willen taken delegeren aan hun team, maar grijpen snel weer in als het team in hun ogen niet professioneel samenwerkt. Met tot gevolg dat het team nooit zelfstandig wordt en zij nooit los kunnen laten.

Hoe ga je om met ‘onprofessioneel gedrag’ en krijg je uiteindelijk wel een zelfstandig team? In drie stappen:

  1. Vraag je af: is het gedrag echt onprofessioneel? Of gedrag onprofessioneel is, is heel persoonlijk. De vraag is of het gedrag helpend of niet helpend is om het teamdoel te bereiken. Staat het gedrag het behalen van het teamdoel werkelijk in de weg? Of loop je aan tegen je eigen aannames en overtuigingen over wat jij professioneel of niet professioneel vindt?
  2. Vraag je af: wil ik het team leiden of begeleiden? Om te weten wat een effectieve reactie is op ‘onprofessioneel’ gedrag, is het belangrijk te weten vanuit welke rol je wilt handelen. Wil je handelen vanuit de rol van leider van je team, dan leid je je team op jouw manier naar het gezamenlijke doel. Je bepaalt niet alleen de communicatiestromen maar ook de ‘toon van de muziek’. Dit doe je wanneer het werk van het team direct goed moet zijn. Wil je handelen vanuit de rol van begeleider, dan laat je de manier waarop het team het doel bereikt los. Je neemt een faciliterende rol aan en begeleidt de groep in de ontwikkeling van hun samenwerking. Het gaat dan misschien niet direct op jouw manier, maar je geeft het team de tijd uit te puzzelen hoe zijn hun eigen samenwerking kunnen verbeteren. Op langere termijn levert dit een team op wat zelfstandig de kwaliteit van hun samenwerking kan verbeteren.
  3. Zo reageer je effectief op ‘onprofessioneel’ gedrag in de rol van begeleider Stel: het gedrag van het team is niet helpend voor het bereiken van het teamdoel en je wilt het team begeleiden naar een betere samenwerking. Wat doe je dan? Wat goed werkt in de praktijk is het team jouw observaties over hun gedrag zo objectief mogelijk voor te leggen. Je geeft aan wat je ziet gebeuren en vraagt of de teamleden dat herkennen. Geef aan dat je denkt dat dit gedrag niet helpend is voor het bereiken van het teamdoel en vraag aan de teamleden om hun mening. Vervolgens vraag je het team hier zelf oplossingen voor te vinden. Begeleid dit gesprek en zorg ervoor dat het gesprek prettig verloopt en dat de uitkomst van het team is en niet van jou.

Begeleid het team in het zelf oplossen van hun problemen en werk toe naar een zelfstandig team.

Het voordeel van deze aanpak is dat je je team op deze manier uitnodigt problemen zelf op te lossen. Op lange termijn zal dit een team opleveren wat in staat is zichzelf te corrigeren en zelf problemen op te lossen. Op korte termijn vraagt het veel van je vermogen op je handen te zitten en niet (te snel) te handelen. Dit voelt voor veel leiders soms heel ongemakkelijk, maar is het op lange termijn meer dan waard.

Wil je ook een zelfstandig team?  Zodat je zelf je handen vrij krijgt? Iedere maand maak ik tijd om 3 lezers te helpen in een gratis telefonisch adviesgesprek van 30 minuten. In dit gesprek brengen we in beeld wat jou helpt om je leiderschap op korte termijn te vergroten, zodat je direct meer regie ervaart. Wil je hier kans op maken? Meld je dan hier aan: Ja, ik wil graag een gratis adviesgesprek!