‘Hoe geef ik leiding aan “het nieuwe werken”? Nu het helemaal is ingevoerd, vraag ik me af hoe ik regie hou als niemand meer regelmatig op kantoor is. Er ontstaan misverstanden en we communiceren eindeloos per mail.’

Aan het woord is Tom, ondernemer en daarmee ook leidinggevende van een team professionals, die het nieuwe werken hebben omarmd.

Leidinggeven aan het nieuwe werken is leidinggeven aan medewerkers die meer virtueel dan fysiek aanwezig zijn. Dat is een kunst. Je verliest gemakkelijk de regie. Het risico bestaat dat je je werk naar je toe trekt om zo je regie te vergroten. Ook bestaat de valkuil dat je te veel gaat controleren. Maar als je medewerkers amper in levende lijve ziet werkt dat niet; leiderschap op basis van controle.

Wat wel werkt? Informeel leiderschap! Dat is leiderschap gebaseerd op regie, ook op afstand, en verbinding met je medewerkers. Hoe maakt je dat concreet?

Tip 1. Wees proactief als leidinggevende

Wanneer je leiding geeft op afstand kunnen kleine miscommunicaties met je medewerkers grote gevolgen hebben. Simpelweg omdat je er later achter komt. Wees proactief als je twijfelt of je elkaar goed hebt begrepen. Of wanneer je twijfelt over het functioneren van een medewerker. Maak op korte termijn een afspraak voor een face to face gesprek. Neem het initiatief om met je team kaders af te spreken, die in de praktijk nodig zijn. Bijvoorbeeld omtrent bereikbaarheid.

Tip 2: Maak met ieder teamlid gedetailleerde resultaatafspraken

Maak als leidinggevende samen met ieder teamlid gedetailleerde resultaatafspraken. Maak deze zo SMART als mogelijk. Weet wat iemands ambitie is op de langere termijn. Ken zijn (persoonlijke) belangen op de korte termijn. En dan komt de crux: durf los te laten op het proces. Maak afspraken over het aandeel van dit teamlid in het eindresultaat en wees flexibel in de manier waarop iemand dat realiseert.

Tip 3. Investeer in teamontwikkeling

Wanneer je elkaar niet regelmatig ziet, vermindert je verbondenheid met je werk en je collega’s sneller dan je denkt. Organiseer deze verbinding actief en investeer in teamontwikkeling. Ken je collega’s op een persoonlijk niveau. Bespreek de onderlinge samenwerking op een eerlijke en directe manier. Organiseer zo’n stevige verbinding in je team, dat het team de afstand aan kan.

Worstel je ook met een vraagstuk omtrent je leiderschap? Of wil je aan de slag met je team? Als trainer in informeel leiderschap help ik je graag. Neem contact op voor een verkennend gesprek. Je kunt me mailen via info@mariekevanginkel.nl