Mijn team bestaat uit slimme mensen maar zonder mij stagneren ze. Ze hebben mij nodig om beslissingen te nemen of problemen op te lossen. Ik snap dat niet, ze zijn toch slim genoeg? Waarom zijn ze niet zelfstandig?”

Aan het woord is een ambitieuze ondernemer en leidinggevende van een team hoogopgeleide professionals. Hij maakt zich zorgen. Hij realiseert zich dat zijn team zo afhankelijk is van hem, dat hij constant tijd te kort heeft.

Een groep slimme mensen maakt nog geen zelfstandig team

Als leiderschapstrainer en teamcoach zie ik het regelmatig. Een groep slimme mensen, maar zeker geen zelfstandig team. Wanneer er iets aan de hand is, wenden ze zich allemaal individueel tot de leidinggevende.

Geen zelfstandig team is geen groei

Een dergelijk patroon in je team is niet optimaal. Het kost je veel meer tijd om alle individuen aan te sturen dan wanneer je het team in één keer informeert. Ook ontwikkelt het team zich zo nooit naar zelfstandigheid, jouw hulp blijft altijd nodig. Op deze manier heb je nooit je handen vrij. Om regie te voeren, nieuwe dingen uit te vinden en je contacten buiten de deur te onderhouden. Dit belemmert je groei, maar ook die van je team.

Wil je een zelfstandig team? Ga teamcoachen!

Wat is teamcoaching?

Teamcoachen is het beïnvloeden van de samenwerking in het team. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren. Je kijkt naar de groep als geheel en de patronen daarin. Je maakt deze patronen bespreekbaar en begeleidt het team zodat ze effectief overleggen, conflicten oplossen, samenwerken, luisteren…. Zodat het team zelfstandig optimaal functioneert. Je kunt dit doen door een teamcoach in te huren maar ook door zelf kennis en vaardigheden op het gebied van teamcoaching op te doen.

Teamcoaching: wees je bewust van de fases van teamontwikkeling

De meeste teamcoaches onderscheiden verschillende fases in teamontwikkeling. Deze indeling in fases is bekend, maar blijkt in de praktijk toch een beetje vergeten. Door je bewust te zijn van de fase waarin je team zich bevindt, weet je ook wat het team nodig heeft om zich te ontwikkelen naar zelfstandigheid.

  1. De vormende fase: de groep vormt zich rond een doel of opdracht.
  2. De stormende fase: de groep heeft spanningen rondom gezag en besluitvorming
  3. De normende fase: de groep komt tot overeenstemming over processen voor besluitvorming.
  4. De performende fase: de groep gaat aan het werk en bereikt resultaat. Zelfstandig!

In welke fase zit jouw team?

Wat opvalt in de praktijk is dat veel teams nog in de eerste fase van teamontwikkeling zijn. Terwijl de leidinggevende handelt alsof het team in de performende fase is, wat gezien de capaciteiten van de teamleden ook niet raar is. Dit leidt tot irritatie over en weer. Want waarom doet het team zo hulpeloos terwijl het zelfstandig zou kunnen zijn?

Wat helpt is te herkennen wanneer je team nog in de verkennende fase verkeert. Dit is wanneer:

  • Je team bestaat uit ‘los zand’. Ieder teamlid heeft zijn eigen toko en doet wat hij denkt dat zijn opdracht is. En niets meer.
  • In de teamoverleggen staat iedereen op ‘zenden’, maar wordt er slecht geluisterd.
  • De teamleden maken individuele afspraken met de leidinggevende.
  • Teamleden voelen zich niet verantwoordelijk voor het gezamenlijk resultaat of het werk van anderen.
  • Het team lost onduidelijkheden en conflicten niet zelf op, maar legt ze terug bij de leidinggevende.
  • Er is angst en onzekerheid in het team. Angst om je uit te spreken, initiatief te nemen of om fouten te maken.

Begin met teamcoachen en begeleid je team naar zelfstandigheid!

Dit kun je doen door een gezamenlijk doel op te stellen met het team als geheel.

Analyseer hoe je team dat doet. Begeleid het team hier niet inhoudelijk bij, maar enkel op het proces. Dit doe je door te analyseren hoe het team samenwerkt. Laten ze elkaar uitspreken, kunnen ze samen een besluit nemen? Hoe gaan ze om met tegenstellingen? Vertel wat je ziet en vraag het team of het hen helpt. En of iemand een idee heeft of dat anders beter kan…

Begeleid hen beter samen te werken. Zodat ze daar zelfstandig in worden als team. Voor de inhoud hebben ze jou inderdaad niet nodig!

Wil je ook een zelfstandig team?  Zodat je zelf je handen vrij krijgt? Iedere maand maak ik tijd om drie lezers te helpen in een gratis telefonisch adviesgesprek van 30 minuten. Je kunt je hier aanmelden voor dit gesprek. Dit gesprek is uiteraard kosteloos en vrijblijvend.