Mijn team zegt zich bij mij altijd zo veilig te voelen. Dat klinkt mooi natuurlijk, maar ik ben bang dat ze me eigenlijk een zacht ei vinden en me niet genoeg respecteren.

Aan het woord is een van de deelnemers van een leiderschapstraining. Deze feedback van haar team bracht haar aan het twijfelen. Is het zo dat wanneer je een veilige leider bent, mensen niet genoeg respect voor je hebben?

Veiligheid staat aan de basis van een kudde paarden

Een kudde paarden leert ons veel over het thema veiligheid. Zo is veiligheid de reden dat een kudde zich vormt. Paarden zijn als prooidier in een groep veiliger voor roofdieren dan in hun eentje. Paarden organiseren hun kudde vervolgens streng hiërarchisch. Dit maakt dat ze, wanneer ze een roofdier treffen, precies weten wie de leiding heeft en razendsnel kunnen vluchten. Deze hiërarchie heeft ook voordelen in veilige periodes. Het geeft rust wanneer iedereen zijn plaats kent in de groep. Dit voorkomt onnodig energieverlies. Je weet immers nooit wanneer je wèl moet vluchten en dan ben je natuurlijk graag zo fit als mogelijk.

Veiligheid creëren in het team om te overleven

Wat het thema veiligheid betreft zijn er overeenkomsten te zien tussen een kudde paarden en een groep mensen (mensen zijn immers ook kuddedieren). In groepen mensen is veiligheid eveneens van groot belang voor het overleven en presteren van een team. Veel organisaties en teams bestaan om samen veiliger te zijn of beter te kunnen reageren op de buitenwereld. Ook binnen de groep is veiligheid van groot belang voor het functioneren van het team. Als teamcoach zie ik dagelijks de negatieve gevolgen van een onveilige sfeer. Een gevoel van onveiligheid heeft direct effect op de prestaties, het verloop en het ziekteverzuim binnen een team.

Een gevoel van veiligheid zorgt voor betere prestaties in een team

Als je wilt dat je team goed presteert, is het zorgen voor veiligheid een van je belangrijkste taken als leider. Een gevoel van veiligheid van jouw teamleden maakt dat

•   teamleden geen energie verliezen aan hun deelname in het team, waardoor er minder verzuim en verloop is.

•   teamleden open zijn over hun fouten waardoor het team kan leren van fouten en zich zo continu kan verbeteren.

•   teamleden ontspannen zijn, waardoor ze beter waarnemen en zo beter kunnen inspelen op veranderingen zowel binnen als buiten het team.

Het creëren van veiligheid in een team is geen eitje!

Het creëren en onderhouden van een veilig gevoel in een team is nog niet zo makkelijk. Veiligheid ontstaat als een leider goed geïnformeerd, duidelijk, transparant en vooral consequent is. Als duidelijk wordt dat de leider staat voor het team als er ‘gevaar’ dreigt en interne onrust weet op te lossen. Dit alles krijg je niet voor elkaar als ‘zacht ei’. Het feit dat een team zich veilig voelt, is daarom zeker een compliment.

Worstel je ook met het thema veiligheid in je team? Of heb je andere uitdagingen wat je leiderschap betreft? Ik help je graag. Neem contact op voor een vrijblijvend verkennend gesprek via info@mariekevanginkel.nl